< Tillbaka till startsidan

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag som i mer än 150 år försörjt Göteborg med energi.

Vi passade vi på att ställa några frågor till deras miljöstrateg Karin Björkman för att få veta mer om hur deras regionala miljöarbete ser ut.

 

Text: Mattias Lindblad

header image

Göteborg Energi har kunnat minimera värmeproduktionens påverkan genom att i stor utsträckning använda fjärrvärme baserad på återvunnen energi. Hur sker denna återvinning?

 

Återvunnen energi kommer från industrier som i sin produktion får ett överskott av värme. Istället för att industrierna släpper ut värmen till luft eller vattendrag tar Göteborg Energi tillvara på den genom att använda den som fjärrvärme. Återvunnen värme kommer också från avfall som förbränns och omvandlas till värme och el.

 

På vilka andra sätt kan man som energibolag minska sin negativa klimatpåverkan vid energiproduktion?

Vi kan se till att vi själva använder så lite el och värme som möjligt och därmed göra vår produktion och distribution energieffektiv. Vi kan också hjälpa våra kunder att spara på energi och att använda energi på ett smart sätt.

 

Vi minskar också vår miljöpåverkan genom att minska användningen av giftiga ämnen och hindra dem från att spridas till miljön. Det kan vi göra dels genom att undvika att farliga kemiska produkter används i vår verksamhet och dels genom att vara noga med hur vi tar hand om vårt avfall. Ju mindre mängder avfall och ju mer material som kan återanvändas och återvinnas desto bättre.

 

Ni medverkar även i stadsutvecklingen genom att utveckla möjligheterna för fossilfria transporter i Göteborgs stad. Kan du berätta mer om denna satsning?

Vi hjälper transporterna att bli fossilfria genom att se till att det byggs fler laddplatser för elfordon i Göteborg. Om det blir lättare att hitta laddplatser hoppas vi att fler väljer att skaffa fordon som drivs på el istället för fossila bränslen.

Genom att se till att elen som går till laddplatserna är förnybar blir klimatpåverkan från elfordonen liten.

Ett annat klimatsmart och förnybart fordonsbränsle är biogas och på Göteborg Energi både tillverkar och säljer vi biogas som används till fordonsbränsle. Biogasen är extra bra eftersom den till stor del tillverkas av biologiskt avfall som annars går till spillo. Vid produktion av biogas bildas dessutom biogödsel som kan återföras till åkermarker och på så sätt sluts kretsloppet.

 

Vad kan man som konsument själv tänka på för att minska onödig energiförbrukning. Vardagligt energisvinn som man kanske inte är medveten om?

Man kan tänka på att inte slösa på sin elanvändning, tex att dra ur laddare som inte behövs, att inte ha elapparater på standby-läge i onödan eller att släcka belysning som man inte behöver. Man kan också tänka på att inte ha högre inomhustemperatur än nödvändigt. Varje grad gör skillnad.
Man bör också ha vanan att spara på varmvatten genom att duscha kortare och att inte låta vattenkranen rinna i onödan. Det sparar både energi och vatten. Rent vatten är tvärtom vad många tror något som börjar bli en bristvara även här i Sverige.

 

Varför har ni valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken i Göteborgs stad?

En ren miljö som är i balans är en förutsättning för att vi människor ska kunna utvecklas och må bra. Kommande generationer måste tidigt lära sig hur man lever hållbart för att inte begå samma misstag som föregående generationer, där livsstilen har präglats av slöseri med resurser och en slit-och-släng-kultur. Därför vill vi stödja skolans viktiga roll genom att ge tillgång till aktuellt och bra pedagogiskt material om miljö och hållbarhet.

Karin Björkman, miljöstrateg
på Göteborg Energi.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2018 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives