< Tillbaka till startsidan

Länsstyrelsen Jämtlands län

Samarbetar med Natur & Miljöboken för utgivningen i hela Jämtlands län.

header image

Detta gör vi för miljön

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

 

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

 

Läs mer på vår hemsida

 

Länsstyrelsen_Jämtland_2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2017 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives